Taktipro, som är den metoden av Taktil massage som jag använder, är grundad på forskning och beprövad erfarenhet. Läs mer om metoden på www.taktil.se där även delar av denna text är hämtad.